Sunday, June 04, 2017

You will drink me
If you keep driving too fast

तिमी मलाई पिउन गर्नेछ
यदि तपाईं धेरै छिटो ड्राइभिङ राख्न

Timī malā'ī pi'una garnēcha
yadi tapā'īṁ dhērai chiṭō ḍrā'ibhiṅa rākhna

No comments: